استانهای زیرخط فقر مسکن؟

48درصد از خانوارهای نیازمند حمایت در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی و خوزستان و فارس هستند و منابع مالی مورد نیاز این خانوارها نیز 65درصد از کل منابع را به خود اختصاص می‌دهد؛

 ضمن اینکه طبق برآوردهای انجام شده برای مطالعات بازنگری در طرح جامع مسکن خط فقر کلی خانوار با احتساب بعد خانوار مربوط به این گروه‌های درآمدی در سال 1391 در دامنه‌یی از 7هزار و 760هزار ریال تا 10میلیون ریال در نوسان بوده، این درحالی است که این رقم در سال1385 از 2هزار و 160هزار ریال تا 2هزار و 870هزار ریال متغیر بوده است به این ترتیب می‌توان گفت که درصد افراد زیر خط فقر در سال1385 از 20 تا 28درصد بوده در صورتی این شاخص در سال1391 در دامنه‌یی از 27 تا 32درصد متغیر بوده است.

نتایج مطالعات بازنگری در طرح جامع مسکن نشانگر آن است که بیش از 48درصد از ساکنان استان سیستان‌وبلوچستان جزو دهک اول قرار می‌گیرند در صورتی که این نسبت در استانی مانند تهران 7درصد است براساس تقابل بین شاخص قیمت و هزینه خانوار می‌توان به برآوردی از نرخ فقر در سطح استان‌های کشور دست یافت.

برآورد انجام شده بیانگر آن است که دامنه و شدت فقر در استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان به‌شدت بالاست، در سال1391 حدود 56درصد خانوارهای شهری این استان زیر خط فقر قرار داشته‌اند و باتوجه به اینکه نرخ اسکان غیررسمی در این استان نزدیک به 50درصد است به خوبی ارتباط بین فقر سکونتی و فقر شهری و فقر کلی مشخص می‌شود.

((در کل توزیع دهک‌های هزینه‌یی در استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که: ))

 

  در استان سیستان‌و‌بلوچستان دهک هزینه‌یی اول 32.7درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهد که این امر بدین معناست که وضعیت فقر این گروه از افراد بسیار نامطلوب است.
 

  استان قم با 20.8 و استان ایلام با 19.1 بعد از سیستان‌وبلوچستان بیشترین خانوارها را در دهک اول هزینه‌یی دارند.
  استان‌های البرز، زنجان، تهران و چهارمحال‌و‌بختیاری به‌ترتیب کمترین میزان خانوار را در دهک هزینه‌یی اول دارند و این ارقام کمتر از 3درصد است.

 در استان‌های ایلام، بوشهر، سیستان‌وبلوچستان و کرمان به‌ترتیب 21.6، 15.2 و 14.6درصد از خانوارها در دهک دوم هزینه‌یی قرار دارند.
  جمع خانوارهایی که در سه دهک هزینه‌یی اول قرار دارند در استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان و ایلام به‌ترتیب 58.8 و 58.5درصد است.

 استان‌های قم، بوشهر، گلستان، کرمان و کردستان با قرار گرفتن در رتبه‌های سوم تا هفتم بیشترین تعداد جمع خانوارهای سه دهک هزینه‌یی اول را دارند.
 تجمع فقر در بعضی استان‌ها مانند سیستان‌وبلوچستان و ایلام کاملا مشهود است، گرچه خط فقر مسکن در این دو استان تفاوت فاحشی دارند.

  در استان‌های تهران، زنجان و چهارمحال‌و‌بختیاری جمع خانوارهایی که در سه دهک اول هزینه‌یی قرار دارند کمترین میزان است.
 استان تهران کمترین درصد جمع خانوارهای سه دهک اول را دارد، بدین معنا نیست که این استان کمترین مشکل مربوط به فقر مسکن را دارد.
این درصد نسبت به جمعیت این استان بالاست و باتوجه به خط فقر مسکن استان تهران که بالاترین رقم در میان استان‌های کشور است، حل مشکلات مسکن در این استان را دشوار می‌کند.


(( تهران،  سیستان‌و‌بلوچستان در صدر خط فقر مسکن))

 

 براساس شاخص کیفیت و با تحلیل پاره‌یی از شاخص‌های مرتبط، همچون فضای سرانه حداقل و امکانا