پیش‌بینی افزایش تولید مسکن با دو گشایش

پیش‌بینی افزایش تولید مسکن با دو گشایش/ قانون پیش‌فروش مسکن به کمیسیون عمران مجلس می‌رود

دبیر کانون انبوه سازان گفت: امیدواریم با تسهیلات بدون سپرده که قرار است بانک مسکن به سازندگان پرداخت کند و اصلاحیه قانون پیش فروش که تا دو ماه دیگر آماده می شود در سال ۱۳۹۷ شاهد افزایش تولید مسکن و ایجاد فضای مناسب کسب و کار باشیم.

فرشید پورحاجت اظهار کرد: بانک مسکن هم اکنون با توجه به شرایطی که شورای پول واعتبار برای آن تعیین کرده در نظر دارد تسهیلات ساخت بدون سپرده را در قالب‌های متنوع و بر اساس نیاز کشور ارایه

کند که تصمیم مناسبی است.

 وی گفت: بر اساس مصوبات شورای پول واعتبار، نرخ سود بانکی در حوزه تولید مسکن ۱۸ درصد است و نباید هیچ ابزاری استفاده شود که این نرخ جابجا شود.

وی افزود: طی یک سال گذشته کانال منابع مالی برای بخش تولید مسکن از این نوع سپرده ها که در قالب مشارکت مدنی پرداخت می شد متوقف بود و منابع از کانال اوراق تسه تامین می شد که هزینه بسیار سنگینی را بر گرده بخش تولید گذاشته بود.

دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه به نظر می رسد امسال بانک مسکن مقداری درخصوص تامین منابع مالی بخش مسکن هدفمندتر وارد شده است، گفت: با توجه به اینکه اولویت دولت در حوزه مسکن، بحث

بازآفرینی شهری است سیاستی را برای بافت فرسوده در نظر گرفته و در بحث هدف گذاری تولید هم سیکل تولید را مطابق نیاز کشور برنامه ریزی کرده است.

یعنی الگوی مصرف را ملاک اولویت پرداخت در نظر گرفته که این هم جزو شاخص‌های خوب است.

پورحاجت خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۵ برای مدت دو ماه این نوع تسهیلات پرداخت شد که متاسفانه بعد از آن متوقف شد و هم اکنون نیز این نگرانی وجود دارد.

باید این نکته را مدنظر قرار داد که  سیاستگذاری سال جدید باید در این جهت باشد که تولید مسکن در کشور افزایش پیدا کند. هم اکنون تولید سالیانه بیش از ۳۰۰ هزار واحد نیست؛ در حالی که این رقم حدود ۴۰

درصد اهداف مدنظر طرح جامع مسکن و برنامه ششم توس