آخوندی: هدف دولت ارتقای سطح کیفیت مسکن است

   وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه هدف دولت ارتقای سطح کیفیت مسکن است، گفت:                   نگرش جدید ما حفظ ساکنین واحیای بافت های فرسوده است.

 عباس آخوندی در برنامه تیتر امشب سیما گفت: در سی سال گذشته ساخت مسکن بیشتر در حاشیه شهرها صورت گرفته و بافت شهر و بافت تاریخی شهرها فراموش شده آنچه که مهم و برای ما ارزشمند است بافت تاریخی شهرهاست.

وی گفت : نگرش جدید ما حفظ بافت و ساکنین و احیای بافت های فرسوده است. این بافت ها هنوز هم زنده اما درحال فرسایش و فرسودگی هستند، جمعیت این بافت ها مهاجرت کرده اند و مشکلاتی را بوجود آورده است که هدف ما ارتقای کیفیت و برگشت زندگی به بافت های فرسوده است.

آخوندی افزود: هر بافتی خصوصیات خود را دارد. به عنوان نمونه، سیروس مرکز شهر تهران است. بازار تهران در این منطقه است و بیشتر محله های قدیمی تهران در این منطقه واقع شده است که به دلیل گسترش در پیرامون شهر به صورت بیقوله درآمده و وضعیت نابهنجاری دارد.

در سال های گذشته تراکم های بیهوده ای داده شد که بهبود فرسوده نیست بلکه فرسوده سازی است بنابراین باید به سمت ساخت و سازهای کم تراکم برویم چون اصل کار ما کیفیت زندگی است.

وزیر راه و شهرسازی گفت : این طرح نشان می دهد که چه رویکردهای مختلفی می توانیم نسبت به ساخت بافت فرسوده داشته باشیم.

وی ادامه داد: در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ ساختمان های هشت طبقه ساخته شد و در منطقه ده هزار متری تراکم ۲۱۴ واحد تراکم بسیار بالایی ساخته شد اما در منطقه ای که امروز کلنگ ساخت بافت جدید داده شد

قصد ما این است که در ده هزار متری صدهزار واحد ساخته شود و به دنبال این هستیم که تراکم کمتری داشته باشیم تا به سمت ارتقای سطح کیفیت زندگی پیش برویم ؛ در این طرح پیش بینی شده است که همه واحدها دارای حیاط باشند.

وی گفت: جمعیت پذیری شهر تهران حدود ۱۰ و ۸ دهم میلیون نفر است و جمعیت فعلی شهر تهران ۸ و ۷ دهم میلیون نفر است که بزرگترین مسئله در تهران بدون طراحی کارکردن و عدم استفاده از امکانات و ظرفیت هاست.

وزیر افزود: سیروس قلب تهران است که در حال حاضر آشفته و بهم ریخته است. پروژه جدید با تراکم ۱۲۰ درصد قرار است ساخته شود. سعی ما این است که فضاهای عمومی مثل درمانگاه، مدرسه، حسینیه و تاسیسات زیربنایی مثل شبکه آب و برق ... را درست کنیم و وقتی منطقه منزلت اجتماعی پیدا کرد تمام واحد ها با کمک مردم ساخته می شود.

آخوندی در ادامه گفت: احیای حیات و زندگی در نقشه جدید معماری بافت های فرسوده در تهران از اهداف ماست. پروژه صد واحدی در منطقه سیروس قرار است دوساله اجرا شود.

او افزود: در ایران متاسفانه به دلیل فراموش کردن بافت های فرسوده در ۵۴۳ شهر بافت های میانه و ارزشمند رو به خرابی است چون به جای توجه به بافت شهر به حاشیه ها توجه شده است.

آخوندی گفت: ساخت ۱۳۳۴ محله در برنامه ششم با هدف برگشت منزلت به محله های قدیمی پیش بینی شده است که میانگین سالانه ۲۷۰ محله قرار است احیا شود.

او گفت: هدف این است که در روش اجرای ساخت بافت های فرسوده، اراضی داخل شهر پشتوانه کار ما قرار گیرد و پروژه ها با همت و همکاری مردم تکمیل و ساخته شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ما با خرید ملک و خارج کردن مردم از محل