رئیس نظام مهندسی تهران ابقا شد

رئیس نظام مهندسی تهران ابقا شد

با رأی اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، حسن قربان‌خانی یک سال دیگر در سمت ریاست این سازمان ابقا شد.

 روز شنبه ۱۱ آذرماه سومین انتخابات هیات‌رئیسه دوره هفتم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همزمان با هشتادوهفتمین جلسه هیات مدیره برگزار شد.

در این انتخابات حسن قربان‌خانی با رأی اعضای هیات‌مدیره برای یک سال دیگر به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزیده شد.

همچنین بهمن مومنی‌مقدم به عنوان نایب رئیس اول، حیدر جهانبخش نایب‌رئیس دوم، مهیار فرنیا به عنوان دبیر و امیرحسین دزفولیان به عنوان خزانه‌دار سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران برای یک سال آینده انتخاب شدند. قربان‌خانی مدتی قبل به جای حبیب‌الله بی‌طرف در سمت ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزیده شده بود.

تاریخ ثبت: 1396/09/12 - 15:27