حافظ شاعربزرگ ایران زمین

خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی (حدود727 – 792 هجری قمریبرابر با ۷۰۶ - ۷۶۹هجری شمسی)، شاعر بزرگ سدهٔ هشتم ایران(برابرقرن چهاردهم میلادی)

و یکی از سخنوران نامی جهان است. بیش‌تر شعرهای او غزل هستند که به‌ غزلیات حافظ شهرت دارند. گرایش حافظ به شیوهٔ سخن‌پردازی خواجوی کرمانی و شباهت شیوهٔ سخنش با او مشهور است. او از مهم‌ترین تأثیرگذاران بر شاعران پس از خود شناخته می‌شود. در قرون هجدهم و

نوزدهم اشعار او به زبانهای اروپایی ترجمه شد و نام او به گونه‌ای به‌ محافل ادبی جهان غربنیز راه یافت. هرساله در تاریخ 20 مهرماه مراسم بزرگ‌داشت حافظ در محل آرامگاه او درشیرازبا حضور پژوهشگران ایرانی و خارجی برگزار می‌شود. درایران این روز را روز بزرگداشت حافظ نامیدند

تاریخ ثبت: 1394/07/20 - 12:05