کشور سالی ۹۰۰هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد

کشور سالی ۹۰۰هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سالانه میزان تقاضای مسکن در کشور ۹۰۰ هزار واحد است.

احمد اصغری مهرآبادی ظهر شنبه در مراسم افتتاح مسکن های مهر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سالانه میزان تقاضای مسکن در کشور ۹۰۰ هزار واحد است، اظهار داشت: دولت برنامه های مختلفی در راستای افزایش ساخت و ساز در بخش مسکن در دولت دوازدهم دارد.

 وی عنوان کرد: دولت در راستای اجرای پروژه های مسکن مهر در سطح کشور تلاش قابل توجهی داشته است که به طوری که بسیاری پروژه های مسکن مهر در شهرهای کشور اتمام یافته است.

 قائم مقام وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: پروژه مسکن مهر در حال حاضر در دو استان کشور پایان یافته است.

۹۰۰ هزار واحد مسکونی مهر در دولت یازدهم در کشور تکمیل شد

وی با اشاره به اینکه دولت تمام پروژه های مسکن مهر را به پایان می رساند، ادامه داد: با افزایش وام مسکن مهر در برخی پروژه های مسکن مهر سرعت ساخت ساز این پروژه ها شتاب گرفته است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: در مدت زمان فعالیت دولت یازدهم ۹۰۰ هزار واحد مسکونی مهر تکمیل و بهره برداری شد.

وی ادامه داد: پروژه های مسکن مهر با امکانات مناسب به متقاضیان واگذار شده است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت در راستای توسعه امکانات در مناطق مسکن مهر گام های بلندی برداشته است.

تاریخ ثبت: 1396/06/12 - 10:39