توانمندسازی ساکنان کلید حل معضل بافت فرسوده

توانمندسازی ساکنان کلید حل معضل بافت فرسوده

معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: برای ارتقای شرایط سکونت‌پذیری در یک منطقه، باید ظرفیت‌های نهادی، اقتصادی و اجتماعی لازم را در عرصه‌های مورد نیاز آن نواحی ایجاد کنیم که این امر نوعی اقدام نرم‌افزاری محسوب می‌شود.

محمدسعید ایزدی درباره رویکرد وزارت راه و شهرسازی در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت میانی و تاریخی که عمدتا تحت عنوان بافت‌های ناکارآمد شناخته می‌شوند، گفت: اقدامات کالبدی بخشی از برنامه

جامع ما در رسیدگی به این نواحی است که توسعه و تجدید خدمات روبنایی، زیرساخت‌ها و نهایتا نوسازی مسکن را شامل می‌شود. این به آن معناست که ما باید پس از ایجاد شرایط مناسب و قابل سکونت، سرپناهی بهینه، ایمن و مقاوم برای آنها ایجاد کنیم.

ایزدی در ادامه با تاکید براینکه همواره اقدامات کالبدی در کنار اقدامات غیرکالبدی شکل کارآمد خود را پیدا می‌کنند، گفت: طی چهارسال گذشته با طرح پیشنهاد ایجاد نهادهایی چون تسهیل‌گر و توسعه‌گر گام‌های نخست این فرآیند طی شد.

قطعا با ایجاد این نهادها باید ابزارها و شرایط لازم را برای تحقق برنامه‌ها فراهم کنیم و از این طریق به پیشبرد طرح ساماندهی مناطق ناکارآمد کمک کنیم.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با تاکید بر اینکه تمامی اقدامات کالبدی و غیرکالبدی این حوزه باید در چرخه‌ای تبدیل به یک جریان شود، گفت: این اقدامات باید به شکل جریانی مشخص نهادینه شده و برای اجرا در محلات هدف شبکه‌سازی شود.

این مقام مسوول در این‌باره خاطرنشان کرد: ما در بدو ورود به محلات، صرفا به بهسازی و تغییر چهره کالبدی آن فکر نمی‌کنیم، بلکه در وهله اول به توانمندسازی ساکنان توجه می‌کنیم؛ چراکه مشارکت مردم در این فرآیند امری الزامی به شمار می‌رود.

به گفته ایزدی، اگر بخواهیم روی مشارکت مردم حساب کنیم؛ باید آنها را توانمند کنیم در غیر این صورت مشارکت معنایی پیدا نمی‌کند. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اضافه کرد: محلات هدف نوسازی هنوز درگیر فقر و کمبودهایی هستند که به راحتی قابل رفع نخواهد بود.

تاریخ ثبت: 1396/06/01 - 10:34