اختیار تعیین نسبت رهن و اجاره توسط مستاجران

تعیین نسبت رهن و اجاره

مشاهده فایل‌های عرضه شده برای رهن و اجاره نشان می‌دهد که برخی موجران اختیار تعیین نسبت بین مبلغ رهن واجاره را با گزینه «قابل تبدیل» به مستاجران سپرده‌اند. قبل از سال ۹۶ که نرخ سود در شبکه بانکی به‌طور غیررسمی از ۲۰ درصد هم فراتر رفت و بازار معاملات مسکن رکود چندساله را تجربه می‌کرد، بازار اجاره هم متاثر از این وضعیت بود و تعداد آپارتمان‌های رهن کامل قابل توجه بود.

شرایط بازار اجاره با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور از اواخر سال ۹۶ به بعد با رونق معاملات مسکن شرایط متفاوتی پیدا کرد و دو مرحله جهش را در سال‌های ۹۷ و ۹۸ پشت سر گذاشت.

در این مدت عرضه آپارتمان به صورت رهن کامل کاهش بسیاری نسبت به سال‌های گذشته پیدا کرد و این شرایط برای مستاجرانی که پرداخت ودیعه را به اجاره ماهانه ترجیح می‌دهند، دشوار بود. نرخ تورم هم که شتابان در حال افزایش بود، موجران را از پذیرش ودیعه بازداشته و آنها را ترغیب به دریافت اجاره ماهانه بیشتر در ازای رهن کمتر کرده بود. اما بازار اجاره در سال ۹۹ وضعیت متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته دارد و به‌نظر می‌رسد که شرایط به نفع مستاجران روبه بهبود است.

این وضعیت در افزایش تعداد آپارتمان‌های عرضه شده به صورت رهن کامل و افزودن گزینه «قابل تبدیل» منعکس شده است. طوری که به نظر می‌رسد اختیار مستاجران برای تعیین نسبت بین مبلغ رهن و اجاره ماهانه افزایش یافته است.

در حال حاضر بیشتر فایل‌های رهن کامل گزینه قابل تبدیل را ندارند و این یعنی مستاجران از اجاره‌بهای صفر تا چند میلیون تومانی را می‌توانند برای قرارداد خود پیشنهاد کنند و مبلغ پیشنهادی موجر به ترکیبی از رهن و اجاره هر ۱۰۰ هزار تومان ودیعه معادل ۳۰ هزار تومان اجاره ماهانه تبدیل شود.

تاریخ ثبت: 1399/04/23 - 12:21