اثرات حذف قیمت از فایل های مجازی مسکن

 
حذف قیمت از فایل های مجازی مسکن

حذف قیمت پیشنهادی از آگهی خریدوفروش و اجاره ملک سبب به‌وجود آمدن خلا برای هر سه ضلع فعال بازار شده است. حذف قیمت‌های پیشنهادی سبب سردرگمی در تعیین و پذیرش قیمت‌ها توسط متقاضیان شده است.

بسیاری از فروشنده‌ها به‌دلیل بی‌اطلاعی از عرف قیمت‌ها برای فروش و قیمت واحد مسکونی خود مردد هستند و به‌رغم آنکه بسیاری از فروشنده‌ها از شرایط موجود اقدام به تعیین قیمت نجومی و غیرواقعی کرده‌اند، برخی به دلیل بی اطلاع بودن از سطح قیمت‌ها عرضه فایل‌های خود را به تاخیر انداخته‌اند.

با شرایط پیش آمده خرید و فروش برای متقاضیان دشوارتر از مالکان است. هم اکنون به‌دلیل حذف قیمت‌ها، متقاضیان خرید و مستاجران با نرخ‌های بسیار متفاوتی برای اجاره یا خرید مواجهند؛ به همین جهت تصمیم‌گیری‌ها برای آن‌ها دشوار شده است.

واسطه‌های ملکی هم در این بین دچار سردرگمی شده و نمی‌توانند فایل‌های خود را مانند گذشته که قیمت‌ها عرف مشخصی داشت مدیریت کنند. در شرایط فعلی فروشنده‌ها یا موجران به صورت سلیقه‌ای اقدام به تعیین قیمت پیشنهادی می‌کنند و واسطه‌ها و خریداران و مستاجران را دچار سردرگمی کرده‌اند.

تاریخ ثبت: 1399/03/21 - 17:16