باغچه فروشی در متراژهای مختلف 1200،2000متری

باغچه در متراژهای 1000متری ،2000متری ،1250متری با امکانات 

دارای سهم آب کشاورزی

دارای سند مادر

امکانات رفاهی بالای سر ملک

در بهترین جای منطقه

تاریخ ثبت: 1398/01/27 - 16:38