رونمایی از مدل جدید تامین مالی بافت‌های ‌فرسوده

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان با مثبت ارزیابی کردن تغییرات مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی، گفت: مکانیزم بهره گیری از روش تهاتری برمبنای احیای بافت فرسوده به روش محله محوری است.

 علاءالدین ختایی  در حاشیه برگزاری نمایشگاه مسکن، ، شهرسازی و بازآفرینی شهری در جمع خبرنگاران با  تاکید بر این که کلید احیای بافت های فرسوده حضور فعال بخش خصوصی است، اظهار کرد: از این رو دولت باید راهکارهای لازم رابرای استفاده از پتانسیل این بخش مهیا کند.

وی با تاکید بر این که تغییر مدیریتی در سطوح مختلف وزارت راه وشهرسازی زمینه نسبتا مساعدی را برای فعالیت بهینه بخش خصوصی در بازآفرینی بافت های فرسوده فراهم، می کند، افزود: ازجمله مدلهایی که درتامین مالی بافتهای فرسوده نقش زیادی دارد ،استفاده از روش تهاتر است. مکانیزم بهره گیری از روش تهاتری برمبنای احیای بافت فرسوده به روش محله محوری بوده به طوری که تولید در مقیاس بالایی صورت می گیرد و سپس این تولید به عنوان تنخواه گردان در دست توسعه گر قرار می گیرد که برای تخلیه هر بخش از محله بافت فرسوده آن واحدها را با ساکنان آن بخش تهاتر می کند .

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان تاکید کرد: پس از احداث بنای مشابه در بخش تخلیه شده ،تنخواه برای تهاتر در اختیار بخش ها و محلات بعدی در اختیار می گیرد وبه این شکل بافت های فرسوده براساس محله محوری، مرحله به مرحله با روش تهاتری امکان بازسازی پیدا می کنند و سرعت فعالیت ها نیز بستگی دارد چه مقدار توسعه گر با چه توانمندی جذب این فعالیت شود.

ختایی گفت: بازار تهاتر ایرانیان مبتکر طرحی نو در مناسبات و مبادلات تجاری بوده که با اجرای روش نوین تهاتری، تمام فعالیت های اقتصادی و معاملات بازرگانی و غیره از طریق گردش اعتبار بین اعضای خود تحقق یافته و دیگر نیاز به عبور از مجاری محدود نقدینگی و مشکلات ناشی از آن را نخواهند داشت.

به گفته وی این طرح در نظام پرداخت و دریافت بسیاری از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی مرتبط هم اکنون درسطح 650 کارخانه و انبوه ساز و بخش های کشاورزی و شرکت های بازرگانی و خدماتی یاد شده و نیز اشخاص حقوقی و حقیقی عضو در سطح کشور پیاده سازی شده است.

وی با اشاره به استقبال  انجمن ها وتشکل های بخش خصوصی، ارگان ها و دستگاه های دولتی از این طرح اظهار کرد: خوشبختانه برگزاری این نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی برای معرفی این روش نوین به گروه های هدف بود و امیدواریم که با تشریک مساعی وفراهم شدن زیرساخت های لازم،بسترمناسبی برای استفاده ازاین روش جدید تامین مالی در احیای بافتهای فرسوده فراهم شود

تاریخ ثبت: 1397/10/26 - 10:01