تظاهرات هزاران ایرلندی در اعتراض به بحران ..

هزاران نفر از اهالی ایرلند جنوبی در اعتراض به وضعیت مسکن و بحران بی‌خانمان‌ها در پایتخت این کشور تظاهرات برپا کردند.

 

تاریخ ثبت: 1397/09/12 - 10:37