قيمت ارز را بازار تعيين مي کند

قيمت ارز را بازار تعيين مي‌کند و نمي‌توانيم قيمت مشخصي براي آن اعلام کنيم. تصميمات جديد براي تامين منابع بخش مسکن به زودي اعلام مي‌شود.
عبدالناصر همتي در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعيت بازار ارز اظهار داشت: عرضه ارز افزايش يافته و با تعادل بين عرضه و تقاضا، نرخ ارز بايد به سمت تعادل حرکت کند و در حال حاضر روند حرکتي رضايت بخش است.
وي در باره پيش‌بيني قيمت دلار نيز گفت: قيمت ارز را بازار تعيين مي‌کند و نمي‌توانيم قيمت مشخصي براي آن اعلام کنيم.
رييس کل بانک مرکزي تاکيد کرد: کشور بايد وارد دوره رونق شود و با روندي که در نرخ تورم و ارز وجود دارد پيش‌بيني مي‌کنيم که اوضاع بهتر شود.
وي درباره وام مسکن نيز گفت: در بخش مسکن بايد توسعه جدي داشته باشيم چراکه مسکن نقش مهمي در رشد اقتصادي دارد.
همتي با بيان اينکه تامين منابع بخش مسکن از اهميت بالايي برخوردار است، افزود: براي سال آينده بايد برنامه تامين منابع را پيش‌بيني کنيم و در حال مطالعه بر روي آن هستيم که ابعاد آن به زودي اعلام مي‌شود.

تاریخ ثبت: 1397/09/07 - 14:59