قیمت زیاد ساخت باعث افزایش قیمت مسکن شده

به گفته یکی از انبوه سازان مسکن افزایش قیمت تمام شده مسکن باعث افزایش قیمت مسکن شده که این قدرت خرید مردم را پایین آورده و در بازار خرید و فروش انجام  

نمی شود، باید دید روند بازار چگونه می شود. 

ایرج رهبر انبوه‌ساز مسکن در خصوص شرایط ساخت و ساز مسکن طی سال‌های گذشته گفت: در دو سال و نیم اخیر شرایط ساخت و ساز به علت رکود رو به

کاهش بوده است و ساخت و ساز نسبت به سال‌های پیش رشد منفی داشته است بنابراین هر چه در تهیه منابع مالی بتوانیم صرفه‌جویی کنیم و سرمایه‌گذاری داشته باشیم

مسلما در نرخ تمام شده ساخت و ساز تأثیر می‌گذارد ولی اصل مطلب روی مسأله رونق و خروج از رکود است که باید تلاش کنیم که خروج از رکود در بخش مسکن اتفاق بیفتد

و مسکن رونق اقتصادی خود را داشته باشد و مسلما درصدی که در تسهیلات تأثیرگذار هست کاهش یافته و در بخش سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد.

وی همچنین در خصوص علل رکود مسکن گفت: یکی از عوامل رکود مسکن، کاهش قدرت خرید مردم است همین که نقدینگی در جامعه کم می‌شود قدرت خرید مردم هم

کاهش می‌یابد وی همچنین یکی دیگر از عوامل رکود را بالا رفتن هزینه‌های ساخت مسکن دانست که باعث می‌شود قدرت خرید آنها نسبت به گذشته پایین بیاید.

 

این انبوه‌ساز مسکن درباره تأثیر سود بانکی بر افزایش یا کاهش قیمت مسکن گفت: مردم بیشتر راغب هستند جاهایی سرمایه‌گذاری کنند که منافع داشته باشد اگر بخش

مسکن از رکود دربیاید و به خط رونق اقتصادی بیفتد با کاهش سود بانکی مردم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن پیدا می‌کنند ولی اگر بخش‌های دیگری مانند خرید و

فروش ارز، طلا و صادرات و واردات سود بیشتری برگرداند مسلما سرمایه‌گذار به آن سمت جهت پیدا می کند و با کاهش سود نرخ بانکی در آن قسمت سرمایه‌گذاری می‌کند که

مسلما هر چه منابع مالی ارزان‌تری در اختیار بخش مسکن قرار گیرد هزینه تمام شده آن کاهش می‌یابد ولی به شرط اینکه فقل نشود و رونق یابد یعنی آن سرمایه‌گذار وقتی

می‌آید سرمایه‌اش را می‌گذارد در بخش مسکن امید به برگشت آن را دارد که سریع نقد شود و اگر بداند که نقد نمی‌شود و رکود است اصلا به این سمت نمی‌‌آید.

تاریخ ثبت: 1397/08/29 - 16:20