پیشرفت۳۳درصدی نخستین آزادراه بتونی کشور

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت که دو قطعه اول از آزادراه بتونی اصفهان، شیراز به طور متوسط ۳۳درصد پیشرفت داشته و برای اجرای قطعه سوم نیز به زودی فراخوان جذب سرمایه گذار برگزار خواهد شد.

علی نورزاد درگفت وگو با مهر، توضیح داد: این دو قطعه از « تنگ خیاره » تا « سده » آغاز شده و از سده تا « ایزدخواست » ادامه می یابد، طول هرکدام از قطعات ۱۰۵ کیلومتر است و پیشرفت کنونی قطعه سده تا خیاره ۳۸درصد و از ایزدخواست تا سده ۲۷درصد است که بر این اساس، میزان پیشرفت این دو قطعه به طور متوسط ۳۳درصد است. 

این مقام مسئول افزود: منابع مالی لازم به پروژه آزادراه اصفهان- شیراز تزریق شده و پیمانکار هم فعال است البته این پروژه با مشکلاتی همچون موانع ارزیابی، تملک اراضی و بهره گیری از تکنولوژی جدید (رویه بتون به جای آسفالت) مواجه بوده و همین موضوع پیشرفت پروژه را با تأخیر همراه کرده است.

نورزاد اظهارکرد: بحث ارزیابی در دو قطعه (خیاره تا سده و سده تا ایزدخواست) بالای ۸۰درصد پیشرفت داشته اما بحث تملک هم مهم بوده و این موضوع مشکلاتی را در پیشرفت کار ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر ساخت این دو قطعه، یک قطعه دیگر ۱۱۷ کیلومتری هم درحال بررسی و مطالعه است که ایزدخواست را به اصفهان متصل می کند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور با اشاره به آغاز ساخت قطعه سوم در ماه های آتی گفت: براساس برنامه قرار است در آینده نزدیک، فراخوانی برای جذب سرمایه گذار برگزار شود که این موضوع نیازمند مصوبه هیأت وزیران است.

نورزاد اظهارکرد: ساخت پروژه آزادراه اصفهان-شیراز از سمت شیراز آغاز شده است و با اجرای ۱۱۷ کیلومتر قطعه سوم به اصفهان متصل می شود. 

گفتنی است ساخت نخستین آزادراه بتونی ایران (اصفهان-شیراز) با شش باند رفت و برگشت به طول ۱۰۵ کیلومتر، آغاز شده است و با اجرای این پروژه علاوه بر کوتاه کردن 5/2 ساعته مسیر تهران به شیراز و کوتاه کردن یک ساعته مسیر تهران به اصفهان، هزینه نگهداری از راه ها کاهش یافته و رونق به کارخانه های سیمان سازی کشور بازمی گردد.ا

تاریخ ثبت: 1395/06/28 - 11:25