انواع کاربری زمین

1- مسکونی: شامل تراکم‌های مختلف مسکونی (کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد)

2- خدمات عمومی: شامل کشتارگاه‌ها و ...

3- اداری ـ دولتی: شامل مؤسسات، ارتش، وزارتخانه‌ها، نهادها، شهرداری‌ها‌ و ...

4- تجاری:‌ شامل مغازه، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و ...

5- صنعتی: شامل کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، تعمیرگاه‌ها و ...

6- انبارداری: شامل انبار، سردخانه، بارانداز و ...

7- حمل‌ونقل: شامل پایانه اتوبوس، ایستگاه‌های مترو، پایانه‌ها، فرودگاه‌ها، راه‌آهن و ...

8- کشاورزی: شامل اراضی زراعی.

9- آموزشی: شامل مهدکودک، کودکستان، دبستان، دبیرستان و دانشگاه.

10- باغ.

11- مختلط: عبارت از ترکیب چند عملکرد از کاربری‌های مختلف یک قطعه زمین (تجاری، مسکونی، اداری).

12- آموزشی: شامل فعالیت‌های کودکستان،‌ دبستان، دبیرستان و دانشگاه و ...

13-کوچه: به گذرهایی گفته می‌شود که عرض آن‌ها از 12 متر کمتر باشد.

14- فضای سبز: شامل پارک،‌ پارک کودک، فضای سبز،‌ رفوژ سبز خیابان‌ها، میدان‌ها و کمربند سبز شهری.

15- فرهنگی ـ مذهبی: شامل کتابخانه، سینما، تئاتر، مسجد، حسینیه، گورستان و ...

16- بهداشتی ـ درمانی: شامل بیمارستان، درمانگاه، کلینیک و ...

17- ورزشی: شامل استادیوم‌های ورزشی، زمین‌های بازی، باشگاه‌های ورزشی و ...

18- پارکینگ: شامل پارکینگ‌های طبقاتی و پارکینگ‌های در سطح.

19- خدمات شهری: شامل مراکز زباله، آتش‌نشانی، دفتر پست، کلانتری، نواحی شهرداری و ...

20- تجهیزات شهری: شامل آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب شهری و سایر تأسیسات زیربنایی شهری.

تاریخ ثبت: 1395/06/20 - 11:33