افزایش 2 درصدی قیمت مسکن

براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران طی سه ماهه نخست سال 1395، با 2.8 درصد افزایش نسبت به فصل قبل، به 43.08 میلیون ریال رسیده است. شایان ذکر است که این شاخص در فصل بهار سال 1395 نسبت به فصل مشابه سال گذشته معادل 5.9 درصد رشد داشته است.

در فصل بهار سال 1395 در تمام مناطق شهر تهران شاهد رشد قیمت بوده و بیشترین نرخ رشد افزایش قیمت در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل، مربوط به مناطق 22 و 11 به ترتیب با 7.05 و 6.6 درصد رشد بوده است. تنها منطقه 7 با کاهش قیمتی به میزان 4.9- درصدی مواجه شده است. 

براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک، متوسط اجاره بهای یک مترمربع مسکن در شهر تهران در سه ماهه نخست سال 1395 با 0.3 درصد کاهش نسبت به فصل قبل، به 230.33 هزار ریال رسیده است. این در حالی است که میزان افزایش این شاخص در بهار 1395 نسبت به فصل مشابه سال گذشته، 12.1 درصد است. بیشترین میزان تغییرات در متوسط اجاره بهای یک مترمربع مسکن در شهر تهران در بهار 1395، مربوط به منطقه 18 است که شاهد رشد 15.4 درصدی نرخ اجاره بهای یک مترمربع مسکن در این منطقه نسبت به فصل مشابه سال قبل بوده ایم. این در حالی است که در منطقه 11 در مدت مشابه با کاهش 11.2 درصدی نرخ اجاره بهای یک مترمربع مسکن مواجه بوده ایم.

افتتاح یک میلیون واحد مسکن مهر تا پایان سال

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: پروژه های مسکن مهر در کشور تا پایان سال جاری به پایان می رسد.
به گزارش ایرنا، احمد اصغری مهرآبادی افزود: وظیفه ما در دولت کمک به اتمام پروژه های مسکن مهر است و نباید پروژه مسکن مهر برای سال بعد باقی بماند. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر گفت: مسکن مهر دارای مشکلات زیادی است اما خوشبختانه توانستیم تعداد ۷۵۰ هزار واحد مسکن مهر را تکمیل کنیم و به متقاضیان تحویل دهیم. وی ادامه داد: امیدواریم با تأمین خدمات زیربنایی بتوانیم تا پایان سال این رقم را به یک میلیون واحد برسانیم.

تاریخ ثبت: 1395/06/16 - 11:14