پارکینگ مزاحم

📌از آنجا که در مقررات شهرداری، استانداردی برای مساحت پارکینگ وجود دارد، اگر این استاندارد در مورد پارکینگ آپارتمانی قابل اجرا نباشد و راه عبور باقی پارکینگ‌ها باز باشد، شهرداری با توافق اعضای

ساختمان و دستورالعملی که در این مورد وجود دارد، پارکینگ مزاحمی در آن فضا پیش‌بینی می‌کند که برای مثال، دو ماشین بتوانند پشت سر هم پارک کنند. مشکل این نوع پارکینگ این است که هر زمان یکی از مالکان

بخواهد، خودرو خود را حرکت دهد، مالک پارکینگ مزاحم هم باید خودرو خودش را جابه‌جا کند ( درواقع پارکینگی از پارکینگ حق عبور دارد که جزء حقوق ارتفاقی محسوب می شود ) ناگفته نماند که قیمت این نوع

پارکینگ از باقی پارکینگ‌ها کمتر است. نام این پارکینگ به این علت مزاحم است که، با این که شخص، صاحب پارکینگ می‌شود، اما مزاحمت هم ایجاد می‌کند. نحوه تقسیم پارکینگ مزاحم هم با توافق همه اعضای ساختمان است .
 

📌لازم به ذكر است طبق طرح تفضيلي جديد هر ساختمان تنها يك پاركينگ مزاحم ميتواند داشته باشد ان هم در صورت كسري پاركينگ براي واحدها
 

📌در صورت امكان قرار دادن پاركينگ بيشتر به همين منوال تنها يكي از انها مزاحم و مابقي متعلق به يك واحد در نظر گرفته ميشوند!

تاریخ ثبت: 1395/06/07 - 11:06