ستایش سایه ها

ویلایی در ستایش سایه ها ، تلاویو

 

این ویلا در شهر تلاویو قرار دارد و در سال ٢٠١۴ توسط گروه معماری “پیتسو کدم” طراحی و ساخته شده است، مساحت کل ویلا ۵٨٠ متر مربع است و در سه سطح ساخته شده است؛
“در ستایش سایه ها” تعریفی است که گروه معماری برای بیان طرح خود انتخاب کرده اند که به طراحی مشبک و بازی با نوری که در طراحی ویلا صورت گرفته است اشاره دارد (نکته ای که در معماری سنتی

ایران نیز به وفور به چشم میخورد)، طراحی حجم ویلا با ترکیبی از بتن و فولاد شکل گرفته است، انتخاب متریال خشک و صنعتی شاید اولین احساسی که در ما ایجاد کند احساس فضایی سرد، ساکت و بی روح باشد

ولی با نگاهی عمیق تر متوجه طراحی خلاقانه و هنرمندانه حجم میشویم که با بازی با نور و سایه های متحرکی که در طول روز در فضای داخل ایجاد میکند، از نظر بصری، فضایی پویا و پر جنب و جوش را شکل میدهد که شاید فراتر از انتظار اولیه ما باشد…
 

هدف معمار در طراحی فضاها و در طراحی حجم، بیشتر خلق اثری هنری بوده است که بر روی تضاد ها تاکید دارد، تضاد میان روشنی و تاریکی، سکون و تحرک، سادگی و پیچیدگی، بی روح و پویایی، جرم و

سبکی و … که بسیار هوشمندانه و هنرمندانه تصویر شده اند و شاید همین نکات، قضاوت ما را بیشتر به سمت و سوی مجسمه ای هنری ببرد تا اینکه بخواهیم به عنوان ویلایی مدرن برای زندگی امروزی روی آن

حساب کنیم، هر چند که طراحی فضاهای داخلی کاملا منطبق با استانداردهای طراحی مدرن شکل گرفته اند…

mihanbana-saye (4)

mihanbana-saye (5)

mihanbana-saye (8)

mihanbana-saye (9)

mihanbana-saye (13)

mihanbana-saye (14)

mihanbana-saye (15)

mihanbana-saye (17)

mihanbana-saye (18)

mihanbana-saye (21)

mihanbana-saye (24)

mihanbana-saye (25)

mihanbana-saye (27)

 

mihanbana-saye (29)

mihanbana-saye (32)

mihanbana-saye (30)

mihanbana-saye (33)
گالری :

تاریخ ثبت: 1395/05/24 - 12:23