پکیج

۱-دودکش هر واحد.

۲-مساحت هر واحد.

۳-مقدار مورد نياز آب گرم مصرفي هر واحد.

۴-امکان تامين اکسيژن مورد نياز دستگاه.

از نظر ایمنی فضاي اتاق محل نصب دستگاه بايد به محيط هواي آزاد بيرون از اتاق محل نصب  بوسيله بک دريچه دائما باز یا درز باز پنجره  ارتباط داشته باشد تا اکسيژن مورد نياز دستگاه از محيط بيرون از اتاق محل نصب دستگاه تامين گردد و  در صورت نشتي احتمالي هم گازهای نشت شده در محيط اتاق جمع نشود.

📌پکیجهای دیواری به دو نوع ساده و فن دار تولید و به بازار ارایه میشوند.

📌مواردی که بهتر است قبل از خريد و يا در حين نصب پکيج ديواری به آنها توجه شود
🔹فشار آب شهر در محل نصب پکيج مي بايد حد اقل ۱ و حد اکثر ۳ تا ۵ اتمسفر باشد.
🔹در صورتيکه بخشي از مسير دودکش پکيج ديواری بصورت افقي و بيش از ۳۰ سانتي متر باشد، استفاده از پکيج های فن دار الزامي است.
🔹در صورتيکه محل نصب پکيج ديواری گازسوز در بالکن يا فضاي باز مي باشد، بايد از وزش مستقيم باد يا جريان تند هوا محفوظ شده باشد.
🔹با توجه به هد پمپ سير کولاتور در دستگاههای پکيج حرارتی دیواری  حد اکثر طول لوله کشي افقي آب براي رادياتور هاي شوفاژ حدود 35 متر مي باشد.
📌ظرفيت حرارتی پکيج های ديواری یا  زمينی با قدرتي از ۲۰ تا ۵۰ هزار وات بر ساعت ساخته مي شوند و آنها را مناسب براي واحد هاي مسکوني از ۶۰ تا ۳۵۰  متر مربع با ظرفيت هاي ۲۰ تا ۳۵ هزار وات بر ساعت در نظر مي گيرند.
در محل هايي که ارتفاع از سطح دريا بيشتر باشد به ازء هر ۶۰۰ متر ارتفاع اضافي ۳۰٪ از ظرفيت حرارتي ناشي از احتراق کاسته مي شود و در نتيجه کليه  دستگاهای احتراقی داراي ظرفيت خروجی کمتري خواهند بود.

📌براي جلوگيري از رسوب گرفتن مبدل  براي شهر هايی که درجه سختي آب آنها بالا است استفاده از يک رسوب زدای مغناطيسي مناسب در مسير ورودی آب سرد به دستگاه را بايد در زمان نصب پکيج ديواری در نظر گرفت.

تاریخ ثبت: 1395/05/05 - 17:32