اجاره سالن برای پرورش قارچ

 

سالن به متراژ حداقل 100متر مربع با ارتفاع بالای سه متربرای پرورش قارچ در منطقه ای شهریار ،وحیدیه ،باغ دشت ،کردامیر نیازمندیم.

دارای آب، برق معمولی،گاز،باشد.

تاریخ ثبت: 1394/06/26 - 12:52