روایت جنگ بادامک شهریار

جنگ بادامک یکی از آثار زیبا و منحصر بفرد موجود در کاخ صاحبقرانیه، تابلوی نقاشی فاتحین تهران است. تابلو فاتحین تهران از جمله تابلوهای رنگ روغن روایتی متعلق به عصر مشروطیت است که از جنبه‌های زیباشناسانه و تاریخی، در برگیرنده ارزش تاریخی و اطلاعات فراوانی است.

 

فاتحین تهران به شیوه روایتی که در دوره قاجار بسیار مورد توجه هنرمندان آن عصر بود نقاشی شده و این تابلو پنج واقعه تاریخی مربوط به دوران مشروطیت را به تصویر کشیده است. این تابلو چهار رابطه تاریخی را در دو قسمت بالا و پایین خط وسط تقسیم‌کننده روایت می‌کند. در سمت راست بالای تابلو صحنه درگیری سواره نظام پیاده‌رو را در ارتفاعات، به تصویر می‌کشد که به نام «خاک ریز خندق » توسط نقاش نام‌گذاری شده است. نقاشی دوم در پایین و سمت راست تابلو کشیده شده است که نشانگر جنگ و استفاده از اسلحه و تیراندازی در یکی از میادین شهر است. در این نقاشی سه گروه سواره نظام به تصویر کشیده شده و نشان‌دهنده درگیری دو گروه موافق با یک گروه مخالف است و در نهایت منجر به کشته‌شدن و تیراندازی به صف مخالف می‌شود. این صحنه از مبارزه به نام «جنگ بختیاری‌ها و مجاهدین با سیلاخوری‌ها » نام گرفته است. نقاشی سوم در پایین و سمت چپ تابلو رسم شده که در این تصویر سواره نظام را که در پشت تپه‌ای مخفی شده‌اند و حمله می‌کنند را نشان می‌دهد همچنین شاهد استفاده از توپ‌های چرخدار هستیم. این صحنه به « جنگ بادامک» اشاره دارد.

آخرین صحنه مربوط به جنگی است که در نزدیکی پل کرج اتفاق افتاده و در آن جنگ بین سواره نظام و نظامیان سوار بر اسب را در حال تاختن نشان می‌دهد. این صحنه به «جنگ مجاهدین با قزاق‌ها» اشاره می‌کند. این صحنه‌ها توسط نقاش با خط خوش نسخ نامگذاری شده است که این وقایع در نهایت به فتح تهران منجر می‌شود. دراین نقاشی سپهدار اعظم تنکابنی و سرداراسعد بختیاری یاری سوار بر اسب دیده می‌شوند. ماخذ: دایره امعارف شهرستان شهریار ، شهریار درعصرقاحار ، انقلاب مشروطه 

تاریخ ثبت: 1394/06/21 - 16:49