رنگ های کلاسیک – روانشناسی رنگها

عنصری ترین و غیرقابل تغییرترین ترکیبات رنگی، گروه کلاسیک ها هستند .

این دسته از رنگ ها با اختلافات جزئی در طبیعت وجود دارند : قلوه سنگ ها، صخره ها، سنگ های قیمتی و غارهای بزرگ و کوچک.

همه اینها نشانه ای از قدمت ساختمان هایی تاریخی و مجسمه های کهن، قدیمی و خاکی مانند مجسمه ی ابوالهول هستند.

این رنگ ها ، تونالیته های خنثی هستند تا شامل ساده ترین بژ (قهوه ای مایل به زرد و خاکستری)، خاکستری و خاکستری مایل به قهو ای در رنگ های معدنی می شوند. این مجموعه به وضوح دیده شده و در عین حال شامل پایه ای ترین ترکیب و بنیادی ترین رنگ های ساده یعنی سیاه و سفید نیز می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ ثبت: 1395/02/04 - 19:00