رنگ ضدباکتری

پیشرفت های فناوری نوین در صنعت رنگ به خصوص در سال های اخیر موجب پدید آمدن رنگ هایی با خاصیت های ویژه شده است.

رنگ ضد باکتری یکی از آن گونه رنگ ها است که به لحاظ  وسعت کاربرد، اهمیت بالایی دارد.
 

در محیط های بهداشتی نظیر بیمارستانها، اتاق های عمل، مطب ها، مدارس، صنایع غذایی و … که پاکیزه نگه داشتن فضا اهمیت بالایی دارد، انتخاب نوع مصالح سطوح بسیار مهم است. زیرا باکتری ها و قارچ ها به مرور بر روی سطوح جذب شده و به درون آن رسوخ می کنند.

درسطوحی که باکتری ها و قارچ ها به درون آن ها نفوذ کرده اند، با شستشو فقط قسمتی از آن پاک می شود و بخش دیگری هنوز در بافت مصالح باقی می ماند و دوباره به سطح آمده و محیط همچنان آلوده می ماند.

این پدیده را سندرم ساختمان بیمار می نامند.
 

صنعت رنگ با استفاده از عنصر نقره که ذاتاً عنصری ضد باکتری است نوعی رنگ ضد باکتری و قارچ تولید کرده است که موجب دفع باکتری ها و قارچ ها از روی سطح خود می شود.

همچنین ساختار مولکولی رنگ ضد باکتری و قارچ به نوعی است که اکسیژن فعال هوا را به روی سطح خود جذب نموده و از جذب باکتری و قارچ به سطح خود جلوگیری می کند.
 

در کشورهای پیشرفته استفاده از این عملکرد برای تولید رنگ ضد باکتری و قارچ جهت پوشش سطوح کف،دیوار و سقف فضاهای بهداشتی کاربرد بسیاری پیدا کرده است.

تاریخ ثبت: 1395/01/28 - 17:21