ساخت‌وساز مسکن از خرید سبقت گرفت

 آمارهای دریافت تسهیلات بانکی نشان می‌دهد در‌ سال 94 تقاضا برای ساخت مسکن از تمایل به                 خرید آن بیشتر بوده است.

براساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی تقاضای تسهیلات مسکن در ١١ ماه‌ سال ٩٤ در مورد ساخت مسکن نسبت به مدت مشابه‌ سال قبل ٢٢‌درصد رشد داشته، اما تسهیلات خرید با کاهش ٢٠‌درصدی از نظر تعداد همراه

بوده است.

البته آمارها نشان می‌دهد طی این مدت ٩‌هزار و ٥٤٠‌میلیارد تومان انواع تسهیلات توسط بانک مسکن (به غیر از مسکن مهر) به بخش مسکن پرداخت شد که در مقایسه با ٧‌هزار و ٩٠٠‌میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در ١١

ماه اول ‌سال ٩٣، رقمی حدود ٢١‌درصد رشد حجمی در تسهیلات پرداختی به این بخش به ثبت رسیده است. این میزان تسهیلات برای خرید و ساخت ٣٤٠‌هزار و ٩٨١ واحد مسکونی پرداخت شده است.

 از کل تسهیلاتی که بانک مسکن در ١١ ماه‌ سال گذشته به بخش مسکن پرداخت کرد، ٢‌هزار و ٨٥٠‌میلیارد تومان به ٩٣‌هزار و ٤٧٦ نفر از متقاضیان خرید مسکن پرداخت شد که این حجم تسهیلات به لحاظ تعدادی،

نزدیک به ٢٠‌درصد نسبت به مدت مشابه‌ سال ٩٣ کاهش داشته اما به لحاظ حجم ریالی تسهیلات، تغییر چندانی نداشته است.

همچنین در ١١ ماه اول‌ سال گذشته، ٣‌هزار و ٤٤٦‌میلیارد تومان از کل ٩‌هزار و ٥٤٠‌میلیارد تومان تسهیلاتی که بانک مسکن به این بخش پرداخت کرد، در قالب تسهیلات ساخت به سازنده‌ها ارایه شد که این حجم تسهیلات،

صرف احداث ١٠٠‌هزار و ٣٧٦ واحد مسکونی شد. تسهیلات ساخت در این مدت در مقایسه با مدت مشابه‌ سال

قبل به لحاظ تعداد واحد مشمول از رشد ٢٢‌درصدی برخوردار بوده است که به این ترتیب رشد تسهیلات ساخت پرداختی هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ مبلغ از میزان رشد تسهیلات خرید مسکن بیشتر بوده است.

تاریخ ثبت: 1395/01/26 - 10:31