زمینهای بزرگ ،صنعتی،کشاورزی

فروش زمینهای بزرگ هکتاری،باکاربری،کشاورزی،صنعتی،کشاورزی صنعتی،تجاری، در متراژهای 100هکتار تا500هکتار،در استان تهران،استان البرز،استان قزوین،

دارای امکانات ،چاه آب عمیق،برق سه فاز،مجوز دامداری ،

دارای سند دارای پروانه های بهره برداری،

تاریخ ثبت: 1394/05/31 - 11:29