پروانه های ساختمانی تهران آب رفت

    تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری تهران در نیمه اول سال 1394 بالغ بر 4516 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 22.7 درصد  کاهش داشته است.   

        

 بر اساس اطلاعات به دست آمده از شهرداری تهران، این شهرداری در نیمه‌ی اول سال 1394 تعداد 4516 پروانه‌ی ساختمانی صادر کرده که 99.7 درصد مربوط به احداث ساختمان و 0.3 درصد مربوط به افزایش بنا بوده است.

پروانه‌های صادر شده در شهر تهران حدود 7.3 درصد از کل پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

بیشترین سهم از پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران مربوط به شهرداری منطقه 4 با صدور 463 پروانه (10.3 درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه 12 با 86 پروانه (1.8 درصد) بوده است.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های شهر تهران حدود 6706.6 هزار متر مربع بوده که ضمن کاهش 26.4 درصدی نسبت به نیمه‌ی اول سال قبل در حدود 20.4 درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

تاریخ ثبت: 1394/11/30 - 10:03