فروش زمین 125

زمین به متراژ125متر ،دارای قولنامهای ریشه دار با بحر10متر

دارای جواز ساخت ،دارای مجوز دو طبقه روی پیلوت ،داخل کوچه دو کله

امکانات آب ،برق،گاز،بالای سر ملک می باشد.

زمین در محیطی آرام وساکت قرار گرفته است.

 

تاریخ ثبت: 1394/11/05 - 11:08