زمینهای 1000متری داخل شهرک

زمین در متراژ1000متر داخل شهرک در حال احداث

مجاورت با اتوبان تازه تاسیس امام حسین (ع)که جاده ترانزیت شهریار به اشتهارد را به پرند و فرود گاه امام خمینی (ره)متصل می کند.

مجاورت با شهرک 2200واحدی صنایع دفاع که در حال ساخت می باشد

مجاورت با شهرک در حال سکونت حضرت ولیعصر (ع)

زمینها تماما پیاده شده ،سند تک برگی شده،کاربریهای شهرک تماما طبق استاندارد روز شهرسازی تعیین شده،معابر وخیابانها طبق استاندارد روز شهرسازی معین شده است.

زمینها دارای،چهار نوع کاربری می باشد....

کاربریهای زمین ،مسکونی ،اداری،ورزشی،فضای سبزمیباشد.

ابعاد زمینه 25/40می باشد ،که برای 1000متر 25بحر بسیار ایده الی می باشد.

زمینها دارای تراکم ویژه ساخت می باشد.

تاریخ ثبت: 1394/10/30 - 17:51