سالن رهن اجاره

سالن به متراز250 متر،مساحت سالن مفید ،دارای حدودا 100متر محوطه

دارای 100آمپربرق سه فاز،دارای گاز صنعتی- دارای دوخط تلفن،دفتری

بحر بلوار اصلی ،بسیار مناسب برای کارگاه تولیدی ،

تاریخ ثبت: 1394/10/30 - 12:38