باغچه2200متری

2200متر باغچه چهاردیوار،دارای انواع درختان میوه مثمروسرسبز-انواع درختان نوبرانه ای بهار دارای سهم آب کشاورزی،دارای انشعاب برق کنتور داخل باغچه،آب لوله کشی داخل باغ والمک گازروی دیوار باغ می باشد.

دارای سند عرصه واعیان

سه بحر،چسب بافت مسکونی،با امنیت فوق العاده بالا،

مناسب برای ویلا سازی ،باغ ویلا،تفکیک

2

تاریخ ثبت: 1394/10/27 - 18:07