کویر زیباکه رودخانه دارد

 کویر اشتهارد یا قشلاق حسین خانی در شمال شهرستان اشتهارد و جنوب شرقی مهر شهر کرج در استان البرز قرار گرفته است.

طول کویر ۶۰ کیلومتر و عرض آن در حدود ۲۰ کیلومتره. در نقطه مرکزی کویر دق زیبایی قرار داره و در حاشیه دق ارتفاعات و گنبدهای نمکی زیبایی که از رنگ‌های متنوعی تشکیل شده‌اند وجود دارد.گنبدهای نمکی حاشیه این کویر متاسفانه برای استخراج نمک به شدت مورد تخریب قرار گرفته است.

نزدیکی این کویر به تهران پتانسیل بالقوه‌ای را برای تبدیل شدن منطقه به هدف گردشگری بیابان ایجاد کرده است.

 


پوشش گیاهی منطقه در حاشیه ارتفاعات درمنه دشتی و در هسته کویر فاقد پوشش گیاهی است.

در جنوب کویر روخانه شور (ابهر رود) یا به گفته بومیان شورکات از غرب به شرق جریان داره که حاشیه این رود به شدت باتلاقی است و در صورت تردد با خودرو باید مورد توجه قرار گیرد.

 


این رودخانه به طور پراکنده دارای ماهی گورخری است و در فصل حاضر پرنده‌هایی چون سلیم طوقی، پرستو، اگرت سفید و عقاب استپی در این ناحیه وجود دارند. 

تاریخ ثبت: 1394/10/26 - 16:48