باغچه2200متری داخل بافت مسکونی

باغچه به مساحت 2200مترچهاردیوار داخل بافت مسکونی با امنیت فوق العاده

دارای انواع درختان کشاورزی،سهمیه ای آب کشاورزی،برق،آب لوله کشی

سه بحر ،دارای سند با بحترین شرایط وامکانات

مناسب برای ساخت باغ ویلا،ویلا،

تاریخ ثبت: 1394/10/19 - 17:36