قیمت آپارتمان در خیابان فرشته

قیمت آپارتمانهای معامله شده درخیابان فرشته تهران درآذرماه 94

این قیمتها طبق اعلام قراردادهای ثبت شده توسط مشاورین املاک می باشد.

تاریخ ثبت: 1394/10/02 - 11:16