خانه ای صخره ای دریاچه ای تاهیی

این خانه پروژه ای طراحی شده توسط معمار مارک زی والسکی می باشد و در کالیفرنیا قرار گرفته است. برنامه پروژه، یک خانه ساده می باشد. 17 تصویر برای خانه صخره ای دریاچه تاهیی موجود می باشد.
 

جزئیات پروژه
نام پروژه: خانة صخره ای دریاچه تاهیی
موقعیت: کالیفرنیا
برنامه طرح: خانه
طراح پروژه : مارک زی والسکی

اظهارات طراح
زمینه
سایت دارای یک شیب تند می باشد که به حالتی مهیج توسط پله هایی به ساحل دریاچه تاهیی در صد و پنجاه فوت پایین تر هدایت می شود. این سایت دیدهای پانورامیک ۳۶۰ درجه ای از تمام دریاچه و رشته کوهها در فراسوی آن را نقاشی می کشد. ورودی از خیابان از بالای شیب و زون بندی می باشد که مستلزم این بوده تا خانه پایین تر از این سطح قرار گیرد.


 

 


برنامه طرح
مالک خواستار خانه ای مناسب برای تمامی فصول بود که بیشترین بهره را از امتیازات سایت و دیدهای مهیج آن ببرد.

این خانه می بایست برای پذیرایی از گروه های بزرگ مناسب باشد در عین اینکه محرمیت را برای فضاهای خصوصی فراهم می آورد: اتاق های خواب اصلی و اتاق های خواب مهمان. طبقات طرح شده مورد نیاز می باشند تا برای محدودیت های موجود در زمنیة سایت خود آماده کنند.

به دلیل شیب و عفب نشستگی ، این خانه در پنج سطح به صورت عمودی سازماندهی شده است.

 

 

طراحی
این خانه محیطی آرام در کنار دریاچه و تجربه نمایشی با شکوه از طبیعت را فراهم می آورد. حجم اصلی تا حد زیادی از خیابان و فرم چند تکه اش پنهان شده اشت و به شیب های تندی تقسیم شده که هندسه عوارض صخره ای اطراف را منعکس می سازد.

 
 

دید اصلی خانه از خیابان از ورودی و بامهای آن درزیر می باشد. در نتیجه فرم های سقف به عنصر شاخص نمای اصلی در این سمت تبدیل شد. آنها احجام سقف ها در پایین را تعریف کرده و به عنوان تعدادی منحنی های تندیس وار لایه لایه طراحی شده اند. آن ها به سمت دریاچه توسعه داده شده اند و لنداسکیپی چرخان و ساختۀ دست بشر را خلق می کند که بر دید دریاچه و رشته کوه های فراسوی آن تاکید می کند.
 


عنصر اصلی و حاکم بر خانه، فرم قوی دستگاه پله می باشد که از این سطح به تمامی خانه پایین می رود. فضاهای اصلی، همگی این عناصر را محکم نگه می دارد و فرم آن ها نیازهای شخصی شان، جهت و دید را منعکس می کند. طرح خانه به وضوح در طبقات اصلی اش قابل خواندن می باشد: ورودی، پذیرایی، اتاق های خواب اصلی و طبقۀ مهمان.
 

 

از آنجایی که پلکان مسیر گردش اصلی برای خانه ای عمودی به این شکل می باشد، برای قاب کردن دیدی محدود و به صورت تجربه ای قبلی(زودهنگام) طراحی شده است تا سفری مهیج به طبقات اصلی فراهم آورد؛ جایی که تمامی جلال و شکوه دید و مناظر نمایان می شود، کف پله ها از شیشه می باشد و فاصله میان دیوار و الوارهای افقی مارپیچ را از بین می برد در حالی که فرمی تندیس وار و شناور خلق می کند.
 

آسانسور شیشه ای مدور دیدهای متغیر از دریاچه را برای فردی که پایین می آید، قاب می گیرد. طبقۀ پذیرایی اصلی، عملکردهای گوناگون دارد که به عنوان حجم های متمایز تعریف شده و زاویه گرفته تا جهت گیری خصوصی را بهینه سازد. این عمل در نما نیز تجلی پیدا کرده است.

اتاق خواب اصلی، فرم طره ای خود را داشته و زاویه گرفته تا به سمت دریاچه و رشته کوه ها دید داشته باشد.

 
 


طبقات اصلی با بسط شیشه به دریاچه مشرف می شود که توسط پیش آمدگی هایی بزرگ سایه اندازی شده است. شیشه ها به سمت جلو زاویه گرفته تا انعکاس برگشتی نور خورشید از دریاچه را کاهش دهد. این فرم ها در پاسخ به زمینۀ صخره ای از دامنۀ کوه چند تکه می باشند و برای ایجاد سایه هایی عمیق بوده و گسترش های مسطح را به حداقل می رساند.
 

 

مصالح نهایی تیره و بدون انعکاس می باشند. تمام این معیارها برای محافظت از دیدهای دریاچه بسیار مهم بودند. در تست های آنالیز نمایشی، این خانه با دامنۀ کوه های صخره ای ترکیب شده و به بخشی جدایی ناپذیر تبدیل شده است.

در اصل، این خانه آشیانه ای تندیس وار در منظری صخره ای و چشم انداز دریاچه می باشد.

 

 

 

 

تاریخ ثبت: 1394/09/12 - 17:13