باغ بلند

پروژه باغ بلند(بولوار چمران) در سال 1370 توسط مهرداد ایروانیان در شهر شیراز طراحی و اجرا شد.
 
ایروانیان در پروژه باغ بلند که طولی برابر با 3 کیلومتر و پهنایی معادل 30 متر دارد و در حاشیه اتوبان چمران واقع شده، از مفهوم فصول سال برای طراحی پارک سود جسته است.

این فصول یعنی بهار، تابستان، پاییز و زمستان که به ترتیب در پی هم قرار گرفته اند. در هر یک از این فصول، نشانه ای خاص مدنظر قرار گرفته و عناصری که توانایی بیان آن نشانه ی به خصوص را داشته باشند، طراحی شده است.

 


مثلا در فصل بهار، نشانه ی اصلی، رگبار باران است که نماد آن، دروازه بتنی با میلگردهایی در درون آن است. تابستان با احجام سنگین و توپر که فضای دروازه ای دیگر را تداعی می کند و بر بدنه های آن آب جاری است، بیان شده است. پاییز با استفاده از عناصری چون دروازه، تندیس ها و تنوع جنسیت به کار گرفته شده در کف سازی ها و زمستان، با آب تبدیل شده به یخ تداعی شده اند.

در عین حال هر یک از این فصول نمایانگر دوران رشد انسان از کودکی تا کهنسالی هستند. به طور مثال در فصل مربوط به کودکی از عناصری بزرگنمایی شده از قبیل کتاب و قلم و عینک استفاده شده است که احساسی آشنا از کودکیِ همه ی ما را به واسطه ی این تغییر مقیاس القاء می کند. عناصری نیز از قبیل صندلی های بزرگ و ماشین زمان هم در طرح بوده که اجرا نشده اند.در قسمت های دیگر، کارهایی از قبیل بازسازی نمای دهکده ای سنگی که زمانی در همان سایت قرار داشته صورت گرفته است که با حالت دکوراتیو خود به حافظه ی جمعی اهالی محل اشاره ای نوستالژیک دارد.

 

تاریخ ثبت: 1394/08/28 - 17:37