انبوه سازی در بفت تاریخی

این مجموعه شامل 61 واحد مسکونی می باشد که در زمینی به مساحت 4600 متر مربع واقع شده است.
 


مجموعه مسکونی همسایگی کویر، توسط شرکت تعاونی مسکن کاشی کویر و با همکاری شرکت انبوه سازی ایساتیس و شرکت مهندسین مشاور شبستان و با مشارکت بانک مسکندر شهر یزد  و در محدوده بافت تاریخی
 با رعایت اصول معماری و سازه، به بهره برداری رسید.

این مجموعه شامل 61 واحد مسکونی با زیربنای ناخالص8500 متر مربع ،
 زیربنای مفید 5330 متر مربع در زمینی بهمساحت 4600 متر مربع در قالب دو طبقه مسکونی و یک طبقه رفاهی در میدانامیرچقماق خیابان سلمان فارسی محله نظرکرده احداث شده است.

 در این مجموعه
از یک طرف با الگوبرداری از شاخص های موجود در بافت  تاریخی  از قبیل ساباط
 

کوچه های آشتی کنان،حیاط مرکزی ، تویزه ، شرفی،ازاره کاری ،نمای کاه
 

گل و غیره به عنوان فضای کالبدی واز طرف دیگربا طراحی و اجرای مدرن فضای
داخلی واحدها و استفاده از مصالح و تاسیسات مدرن سعی شده است تا تعامل سنت ومدرنیسم در عمل به نمایش گذاشته  شود.

احداث این مجموعه نه تنها از
متروکه شدن بیش از پیش محله نظرکرده جلوگیری نموده ،بلکه این امید را نیز
با خود به همراه آورده است 
که بازارچه قدیمی لرد آسیاب نیز که سالیان سال حالتی متروکه به خود گرفته بود
 

بار دیگر فعالیت خود را به عنوان یک مرکزخرید درون محله ای آغاز نماید. 

 

 

تاریخ ثبت: 1394/08/28 - 11:11