زمین بازی باغ ملی گیاه شناسی استرالیا

با الهام از جنگل‌های صد سالۀ گیاه شناسی از درختان کمیاب و در معرض خطر از سراسر دنیا، یک زمین بازی‌ طراحی‌ شده است.
Taylor Cullity Lethlean  یک زمین بازی‌ جدید در باغ ملی‌ گیاه شناسی استرالیا واقع در کانبرا ارائه داده است. این زمین بازی‌ در باغ ملی‌ گیاه شناسی ایدة محیط‌های بازی‌ مرسوم را به چالش می‌کشد؛ نمایش خانه‌های عظیمِ محصور شناور در آسمان به شکل میوه درخت بلوط و میوه درخت کاج که در سطح جنگل لانه کرده است.

با الهام از جنگل‌های صد سالۀ گیاه شناسی از درختان کمیاب و در معرض خطر از سراسر دنیا، یک زمین بازی‌ طراحی‌ شده است تا به صورتی‌ خلاقانه کودکان را به زیبایی‌ درختان مجذوب کند و ارتباطی مادام العمر را با محیط قابل توجه اطراف در آنان پرورش دهد.
 

محوطة بازی‌ به شکل میوة درختان بلوط، آیتم‌های بازی‌‌های سفارشی شامل دریچه هایی به همراه حشرات، پنل‌های صدای رعد و برق، لوله‌های باران و تگرگ، ناقوس‌های باد، لوله شکل نماها، سرسره ها، نردبان ها، ستون‌های شیب دار و تونل‌های طنابی را به معرض نمایش می‌گذارد در حالی‌ که دیوار‌های بالاروندۀ سنگی در زیر می‌نشیند و شامل شبکه‌ای بالا رونده توسط دست و پا و تخت سیاه‌ها می‌‌شود.
 

 

 

  

تاریخ ثبت: 1394/08/26 - 16:50