سند در مفهوم کلی آن عبارت است از هر نوشته ای که در مقام اقامه دعوا و طرح ادعا یا دفاع در قبال ادعای مطروحه قابل استناد باشد.

 • سند مشاع
 • سند شش دانگ
 • سند مفروز
 • سند منگوله دار
 • سند تک برگ
 • سند اعیان
 • سند عرصه
 • سند وقفی
 • سند ورثه‌ای
 • سند المثنی
 • سند معارض
 • سند شورایی
 • سند وکالتی
 • سند بنچاق
 • سند رهنی

دسته بندی: مقالات حقوقی

تاریخ ثبت: 1400/04/07

ساعت: 11:35

کانال رسمی تلگرام

جدید ترین ملک های ما را در کانال تلگرام املاک فدک مشاهده کنید.منوی اصلی

ما را دنبال کنید