متراژغیرواقعی در سند رسمی

    رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اشتباه سهوی رخ داده در سندهای صادرشده برای              برخی آپارتمان‌های مسکونی نوساز در تهران توضیح داد.

به گزارش دنیای اقتصاد ، به دنبال بروز رفتار عمدی برخی بساز و بفروش‌ها در کم‌فروشی متراژ واحدهای مسکونی، اشتباهات غیرعمدی در اعلام متراژ نهایی آپارتمان در اسناد رسمی مربوط به برخی آپارتمان‌ها نیز این

روزها خبرساز شده و موجب شده هم‌اکنون تعدادی از خریدارانی که با فاصله زمانی چند ماه بعد از خرید واحد مسکونی، سند مربوط به ملک خود را دریافت کرده با مغایرت عجیب و بزرگ در متراژ واقعی و متراژ قید شده در سند رو به رو شوند.

به این ترتیب، برخی از خریداران واحدهای مسکونی پس از دریافت سند آپارتمان خریداری شده و مقایسه متراژ ذکر شده در سند با مساحت واقعی واحد مسکونی خود، با مغایرت متراژ روبه‌رو شده‌اند که پس از انجام تحقیقات و

محاسبه متراژ واقعی ملک، مشخص شده متراژ ذکر شده در سند، بیش از مساحت واقعی آپارتمان آنها است! رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز گذشته با تایید بروز برخی اشتباهات غیر عمدی در محتوای برخی اسناد

مسکونی جدید متعلق به آپارتمان‌ها، گفت: «این مشکل بیشتر مربوط به اسناد رسمی سنتی است که پیش از این بدون ثبت در سیستم و تنها به‌صورت دستی تنظیم می‌شد. بنابراین انکار نمی‌کنیم که در اسناد دستی احتمال بروز خطا

وجود داشته و بعید نیست اشتباهاتی درخصوص تعیین متراژ هم صورت گرفته باشد.» احمد تویسرکانی با بیان اینکه هم اکنون 12 هزار سند مالکیت املاک در کشور مبتنی بر سیستم کاداستر است، تاکید کرد: در اسنادی که در قالب

سیستم کاداستر صادر شده‌اند چنین اشتباهاتی معمولا رخ نمی‌دهد؛ چرا که این گروه از اسناد براساس کروکی ملک تنظیم شده و دارای کد رمز مختصات جغرافیایی و جهانی ملک هستند. بنابراین احتمال بروز خطا در تعیین متراژ این

املاک تقریبا غیر ممکن است. وی افزود: با این حال سازمان ثبت برای رسیدگی به اشتباهات ثبتی در اسناد مالکیت

به خصوص آپارتمان‌هایی که با مغایرت متراژ در اسناد مسکونی مواجهند آمادگی دارد چه این اشتباهات در اسناد دستی صورت گرفته باشد و چه در اسنادی که در قالب سیستم کاداستر صادر شده‌اند، اقدام اصلاحی لازم را به عمل آورد.

تاریخ ثبت: 1394/08/24 - 09:46