اعلا م قیمت ملک

باعرض پوزش از تمامی دوستانی که از سایت ما بازدید می کنند به علت نوسانات بازار مـلک ورکود قیمت بازار مابرای بعضی ازملکهای خود قادر به اعلام قیمت دقیق نبوده وبایستی قیمت ملک را بصورت آنلاین  از فروشندگان استعلام بگیریم وقیمت را به روز اعلام کنیم.چون بعضی از عزیزان بخاطر رکود بازار قیمت ملک خود را باتوجه به قیمت قبلی خود به ما اعلام می کنند پس ما وظیفه داریم قیمت ملک را همیشه بصورت دقیق اعلام کنیم واین کار بایستی بعداز استعلام واعلام قیمت واقعی به فروشنده بعد از توافق قیمت واقعی را اعلام نماییم.

مشاوره باما  بهترین انتخاب از شما
 

تاریخ ثبت: 1394/03/07 - 19:11