فایل ویژه ویلا 1000 متری در تیسفون ملارد

فروش ویلا 1000 متری

تهران ، ملارد ، تیسفون
3,300,000,000 تومان
کد ملک: v:716 1398/01/27
زمین 1000 متری در تیسفون ملارد

فروش زمین 1000 متری

تهران ، ملارد ، تیسفون
1,600,000,000 تومان
کد ملک: z:120 1398/01/27
ویلا 1000 متری در تیسفون ملارد

فروش ویلا 1000 متری

تهران ، ملارد ، تیسفون
1,300,000,000 تومان
کد ملک: v:717 1398/01/27
زمین 1000 متری در تیسفون ملارد

فروش زمین 1000 متری

تهران ، ملارد ، تیسفون
950,000,000 تومان
کد ملک: z:121 1398/01/27
زمین 1000 متری در تیسفون ملارد

فروش زمین 1000 متری

تهران ، ملارد ، تیسفون
900,000,000 تومان
کد ملک: z:122 1398/01/27
ویلا 670 متری در وحیدیه شهریار

فروش ویلا 670 متری

تهران ، شهریار ، وحیدیه
400,000,000 تومان
کد ملک: v:718 1398/01/27
زمین 616 متری در نسیم شهر اسلامشهر

فروش زمین 616 متری

تهران ، اسلامشهر ، نسیم شهر
61,600,000 تومان
کد ملک: z:123 1398/01/27
فروخته شد بـاغـچه 800 متری در وحیدیه شهریار

فروش بـاغـچه 800 متری

تهران ، شهریار ، وحیدیه
170,000,000 تومان
کد ملک: B318 1398/01/27
بـاغـچه 800 متری در وحیدیه شهریار

فروش بـاغـچه 800 متری

تهران ، شهریار ، وحیدیه
150,000,000 تومان
کد ملک: B:319 1398/01/27
زمین 13000 متری در وحیدیه شهریار

فروش زمین 13000 متری

تهران ، شهریار ، وحیدیه
1,950,000,000 تومان
کد ملک: Z:124 1398/01/27
فایل ویژه ویلا 1000 متری در وحیدیه شهریار

فروش ویلا 1000 متری

تهران ، شهریار ، وحیدیه
380,000,000 تومان
کد ملک: v:719 1398/01/27
بـاغـچه 1000 متری در وحیدیه شهریار

فروش بـاغـچه 1000 متری

تهران ، شهریار ، وحیدیه
250,000,000 تومان
کد ملک: B:320 1398/01/27
زمین 1000 متری در باغ دشت (بـکه) شهریار

فروش زمین 1000 متری

تهران ، شهریار ، باغ دشت (بـکه)
200,000,000 تومان
کد ملک: z;125 1398/01/27
زمین 1000 متری در باغ دشت (بـکه) شهریار

فروش زمین 1000 متری

تهران ، شهریار ، باغ دشت (بـکه)
170,000,000 تومان
کد ملک: z:126 1398/01/27
فایل ویژه ویلا 1700 متری در شهریار وحیدیه شهریار

فروش ویلا 1700 متری

تهران ، شهریار ، شهریار وحیدیه
تومان
کد ملک: v:720 1398/01/27