فایل ویژه باغ 8000 متری در مهر آذین ملارد

فروش باغ 8000 متری

تهران ، ملارد ، مهر آذین
1,700,000,000 تومان
کد ملک: B:317 1397/09/19
زمین 1500 متری در مهر آذین ملارد

فروش زمین 1500 متری

تهران ، ملارد ، مهر آذین
تومان
کد ملک: z:119 1397/09/19
زمین 1000 متری در تیسفون ملارد

فروش زمین 1000 متری

تهران ، ملارد ، تیسفون
1,600,000,000 تومان
کد ملک: z:120 1397/09/19
ویلا 1000 متری در تیسفون ملارد

فروش ویلا 1000 متری

تهران ، ملارد ، تیسفون
1,300,000,000 تومان
کد ملک: v:717 1397/09/19
زمین 1000 متری در تیسفون ملارد

فروش زمین 1000 متری

تهران ، ملارد ، تیسفون
950,000,000 تومان
کد ملک: z:121 1397/09/19
زمین 1000 متری در تیسفون ملارد

فروش زمین 1000 متری

تهران ، ملارد ، تیسفون
900,000,000 تومان
کد ملک: z:122 1397/09/19
ویلا 670 متری در وحیدیه شهریار

فروش ویلا 670 متری

تهران ، شهریار ، وحیدیه
400,000,000 تومان
کد ملک: v:718 1397/09/19
زمین 616 متری در نسیم شهر اسلامشهر

فروش زمین 616 متری

تهران ، اسلامشهر ، نسیم شهر
61,600,000 تومان
کد ملک: z:123 1397/09/19
فروخته شد بـاغـچه 800 متری در وحیدیه شهریار

فروش بـاغـچه 800 متری

تهران ، شهریار ، وحیدیه
170,000,000 تومان
کد ملک: B318 1397/09/19
بـاغـچه 800 متری در وحیدیه شهریار

فروش بـاغـچه 800 متری

تهران ، شهریار ، وحیدیه
150,000,000 تومان
کد ملک: B:319 1397/09/19
بـاغـچه 1000 متری در وحیدیه شهریار

فروش بـاغـچه 1000 متری

تهران ، شهریار ، وحیدیه
250,000,000 تومان
کد ملک: B:320 1397/09/19
زمین 1000 متری در باغ دشت (بـکه) شهریار

فروش زمین 1000 متری

تهران ، شهریار ، باغ دشت (بـکه)
200,000,000 تومان
کد ملک: z;125 1397/09/19
زمین 1000 متری در باغ دشت (بـکه) شهریار

فروش زمین 1000 متری

تهران ، شهریار ، باغ دشت (بـکه)
170,000,000 تومان
کد ملک: z:126 1397/09/19
فایل ویژه ویلا 1700 متری در شهریار وحیدیه شهریار

فروش ویلا 1700 متری

تهران ، شهریار ، شهریار وحیدیه
تومان
کد ملک: v:720 1397/09/19
بـاغـچه 1200 متری در شهریار وحیدیه شهریار

فروش بـاغـچه 1200 متری

تهران ، شهریار ، شهریار وحیدیه
360,000,000 تومان
کد ملک: B: 321 1397/09/19