زمین 13000 متری در وحیدیه شهریار

فروش زمین 13000 متری

تهران ، شهریار ، وحیدیه
1,950,000,000 تومان
کد ملک: Z:124 1398/09/05
فایل ویژه ویلا 1000 متری در وحیدیه شهریار

فروش ویلا 1000 متری

تهران ، شهریار ، وحیدیه
380,000,000 تومان
کد ملک: v:719 1398/09/05
بـاغـچه 1000 متری در وحیدیه شهریار

فروش بـاغـچه 1000 متری

تهران ، شهریار ، وحیدیه
250,000,000 تومان
کد ملک: B:320 1398/09/05
زمین 1000 متری در باغ دشت (بـکه) شهریار

فروش زمین 1000 متری

تهران ، شهریار ، باغ دشت (بـکه)
200,000,000 تومان
کد ملک: z;125 1398/09/05
زمین 1000 متری در باغ دشت (بـکه) شهریار

فروش زمین 1000 متری

تهران ، شهریار ، باغ دشت (بـکه)
170,000,000 تومان
کد ملک: z:126 1398/09/05
فایل ویژه ویلا 1700 متری در شهریار وحیدیه شهریار

فروش ویلا 1700 متری

تهران ، شهریار ، شهریار وحیدیه
تومان
کد ملک: v:720 1398/09/05
بـاغـچه 1200 متری در شهریار وحیدیه شهریار

فروش بـاغـچه 1200 متری

تهران ، شهریار ، شهریار وحیدیه
360,000,000 تومان
کد ملک: B: 321 1398/09/05
زمین 1562 متری در صفادشت ملارد

فروش زمین 1562 متری

تهران ، ملارد ، صفادشت
400,000,000 تومان
کد ملک: z:127 1398/09/05
فایل ویژه ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

فروش ویلا 5000 متری

تهران ، شهریار ، وحیدیه
تومان
کد ملک: B:721 1398/09/05
فایل ویژه ویلا 4300 متری در وحیدیه شهریار

فروش ویلا 4300 متری

تهران ، شهریار ، وحیدیه
تومان
کد ملک: v:721 1398/09/05
فایل ویژه سوله 6570 متری در شهر قدس شهرقدس

فروش سوله 6570 متری

تهران ، شهرقدس ، شهر قدس
7,500,000,000 تومان
کد ملک: G;908 1398/09/05
فایل ویژه ویلا 1530 متری در کردامیر شهریار

فروش ویلا 1530 متری

تهران ، شهریار ، کردامیر
تومان
کد ملک: v:723 1398/09/05
فایل ویژه گلخانه 5000 متری در صفادشت ملارد

فروش گلخانه 5000 متری

تهران ، ملارد ، صفادشت
1,800,000,000 تومان
کد ملک: G :909 1398/09/05
فایل ویژه باغ ویلا 6200 متری در شهریار وحیدیه شهریار

فروش باغ ویلا 6200 متری

تهران ، شهریار ، شهریار وحیدیه
1,116,000,000 تومان
کد ملک: B:322 1398/09/05
فایل ویژه ویلا (عمارت زیبا) 2250 متری در محمد شهر محمدشهر

فروش ویلا (عمارت زیبا) 2250 متری

البرز ، محمدشهر ، محمد شهر
تومان
کد ملک: V:724 1398/09/05