• فروش زمین در شهریار وحیدیه شهریار
 • فروش زمین در شهریار وحیدیه شهریار
 • فروش زمین در شهریار وحیدیه شهریار
 • فروش زمین در شهریار وحیدیه شهریار
 • فروش زمین در شهریار وحیدیه شهریار
 • فروش زمین در شهریار وحیدیه شهریار
 • فروش زمین در شهریار وحیدیه شهریار
 • فروش زمین در شهریار وحیدیه شهریار
 • فروش زمین در شهریار وحیدیه شهریار
 • فروش زمین در شهریار وحیدیه شهریار
 • فروش زمین در شهریار وحیدیه شهریار
 • فروش زمین در شهریار وحیدیه شهریار

فروش زمین 1000 متری در شهریار وحیدیه شهریار

کد این آگهی: z:133

زمین 1000متری با کاربری مسکونی

ابعد زمین 25/40

بر خیابان 18 متری

داخل بافت مسکونی ،قابلیت دیوار کشی و ساخت بنا

دارای سند سیمی سربی ودرانتقال بعدی سند تک برگی می شود

مجاورت با اتوبان امام حسین (ع)

امکانات بالای سر ملک

مناسب برای سرمایه گزاری

مشخصات ملک

ابعاد زمین: 25/40

نوع کاربری زمین: مسکونی

تجهیزات ملک

آدرس ملک

استان: تهران

شهر: شهریار

منطقه: شهریار وحیدیه

محدوده: