• فروش زمین در اخترآباد شهر ملارد
  • فروش زمین در اخترآباد شهر ملارد
  • فروش زمین در اخترآباد شهر ملارد
  • فروش زمین در اخترآباد شهر ملارد
  • فروش زمین در اخترآباد شهر ملارد
  • فروش زمین در اخترآباد شهر ملارد
  • فروش زمین در اخترآباد شهر ملارد
  • فروش زمین در اخترآباد شهر ملارد
  • فروش زمین در اخترآباد شهر ملارد
  • فروش زمین در اخترآباد شهر ملارد

فروش زمین 1200000 متری در اخترآباد شهر ملارد

کد این آگهی: Z:131

120هکتار زمین کشاورزی

دارای سند دفترچه ای

دارای دو حلقه قنات  آب دایر

دارای استخر

دارای دامداری با مجوز

دارای باغ پسته

دارای مستسنیات ثبت در سند

مشخصات ملک

نوع کاربری زمین: کشاورزی

تجهیزات ملک

مجوزاحداث دامداری

آدرس ملک

استان: تهران

شهر: شهر ملارد

منطقه: اخترآباد

محدوده: