• فروش زمین در زرنان با لا شهرقدس
  • فروش زمین در زرنان با لا شهرقدس
  • فروش زمین در زرنان با لا شهرقدس

فروش زمین 13000 متری در زرنان با لا شهرقدس

کد این آگهی: Z:130

13000متر زمین با کاربری کشاورزی

در بهترین منطقه ای آب وهوای شهر قدس

تمامی امکانات بالای سر ملک

دسترسی فوق العاده آسان وارتباطی آسان با بزرگ راههای تهران

دارای سند تک برگی

 

مشخصات ملک

نوع کاربری زمین: کشاورزی

تجهیزات ملک

آدرس ملک

استان: تهران

شهر: شهرقدس

منطقه: زرنان با لا

محدوده: