• فروش زمین در احمد آباد مستوفی اسلامشهر
  • فروش زمین در احمد آباد مستوفی اسلامشهر
  • فروش زمین در احمد آباد مستوفی اسلامشهر
  • فروش زمین در احمد آباد مستوفی اسلامشهر
  • فروش زمین در احمد آباد مستوفی اسلامشهر
  • فروش زمین در احمد آباد مستوفی اسلامشهر

فروش زمین 14000 متری در احمد آباد مستوفی اسلامشهر

کد این آگهی: Z:129

14000 زمین سه بر 

 #1 -بر جاده ای اصلی

#2 - زمین بصورت سه بر

#3-دارای سند شاهنشاهی دوجلد سند 7000متری

#4 - امکانات بالای سر ملک

مشخصات ملک

ا صلا حـی: دارد

نوع کاربری زمین: کشاورزی

تجهیزات ملک

آدرس ملک

استان: تهران

شهر: اسلامشهر

منطقه: احمد آباد مستوفی

محدوده: