• فروش زمین در شهریار وحیدیه شهریار
  • فروش زمین در شهریار وحیدیه شهریار
  • فروش زمین در شهریار وحیدیه شهریار
  • فروش زمین در شهریار وحیدیه شهریار
  • فروش زمین در شهریار وحیدیه شهریار
  • فروش زمین در شهریار وحیدیه شهریار

فروش زمین 1000 متری در شهریار وحیدیه شهریار

کد این آگهی: Z:110

زمین 1000متری باکاربری مسکونی دارای سند عرصه اعیان، باکاربری مسکونی، در بهترین منطقه شهریار

داخل شهرک تازه تاسیس ،جنب ساختمانهای 2200 واحدی  صنایع دفاع، و220واحدی شهرک ولیعصر(ع)

مجاورت با اتوبان امام حسین (ع) ، در بهترین منطقه ای شهریار،قطعه ای شماره ای1

مشخصات ملک

ابعاد زمین: 25/40

نوع کاربری زمین: مسکونی

ا صلا حـی: ندارد

تجهیزات ملک

داخل بافت

آدرس ملک

استان: تهران

شهر: شهریار

منطقه: شهریار وحیدیه

محدوده: