در حال بروز رسانی...

  • فروش زمین در شهریار شهریار
  • فروش زمین در شهریار شهریار

فروش زمین 1000 متری در شهریار شهریار

کد این آگهی: z:104

زمین فوق درمجاورت اتوبان امام حسین(ع) در ضلع جنوبی شهرکaspواقع شده است.

بهترین موقعیت برای سرمایه گزاری ،ابعاد زمین پیاده شده، ومیخ گزاری شده است.

شماره قطعه زمین1192می باشد.

مشخصات ملک

ابعاد زمین: 25/40

تجهیزات ملک

آدرس ملک

استان: تهران

شهر: شهریار

منطقه: شهریار

محدوده: